Рецензии

Поезията на Рада Александрова – мост към другия човек

Намирам за напълно формална необходимостта някому да бъде препоръчвана поезията на Рада Александрова. Рада вече е жив класик. В съвременната литература тя присъства до Иван Цанев, Екатерина Йосифова и други творци, които съчетаха интимната уязвимост с гражданската горчивина.

Но нейната поетика излъчва „прекрасна яснота“ – такава, каквато я познаваме от модерното усилие за открояване на материалния свят, за прецизното му назоваване, за пластичното възсъздаване на нравствените му нюанси, за художествената му зрелост. За разцвет на човешкото същество, ако щете.

Защото Рада разбира изкуството като мост към другия човек, към когото тя проявява внимание, състрадание, любов. В нейните стихотворения от различни години любовта приижда като форма на самопознание, като тържество на живота, като гордо смирение.

Рада пише ярко, живописно, мощно, завладяващо. Любовта е израз на поезията, която тя вижда в света. И увлича.

Марин Бодаков

Вашият коментар