Рецензии

СОЛЕНИ МОЛЕКУЛИ от Калоян Христов – в плен на сетивността

Калоян Христов безспорно е едно от най-интересните имена в съвременната млада българска поезия. Спокойно можем да кажем, че той е автор със свой утвърден литературен вкус, със собствен почерк, с интересни прочити на традицията, но и с непрекъснати търсения в сферата на днешното.Когато говорим за него обаче, важно е да кажем нещо и за цялостното му присъствие в съвременния български контекст. Защото заедно с други свои млади колеги Калоян Христов е създател на сайта „Тетрадката“, който се наложи като едно от важните средища за поезия. В четенията, в публикациите, инициирани от сайта, бяха привлечени както много нови гласове, така и много утвърдени поети. По този начин сайтът се наложи като територия, в която се срещат традиции и почерци, а Калоян Христов е един от важните медиатори в тези срещи.

Конкретната стихосбирка – „Солени молекули“ /ИК „Знаци“, 2020/ е доказателство за развитието на младия поет, за укрепването на собствения му почерк, за нестандартните му търсения. В стихосбирката по интересен начин се преливат стихотворения, концентрирани върху човешкото и неговите търсения с такива, които наблягат на злободневното и следите на това злободневно отново в личното. Експериментира се с кратките форми, стиховете като цяло са лапидарни, разчитащи на силна образност. В цялата поетика водеща е сетивността.

Проф. дфн Амелия Личева 

Вашият коментар