Perhaps the truth depends on a walk around the lake.
Истината може да зависи от разходка около езерото.

Reality is a cliché from which we escape by metaphor.
Действителността е клише, от което можем да избягаме чрез метафора.

The most beautiful thing in the world is, of course, the world itself.
Най-красивото нещо на света, разбира се, е самият свят.

Уолъс Стивънс/ Wallace Stevens

Wallace Stevens was born on October 2, 1879, in Reading, Pennsylvania. His first poems appear in 1914 in Chicago’s „Poetry“ magazine. He published his first book at the age of forty-four – in 1923, followed by other books, but he gained wide recognition after the publication of „Collected Poems“ (1954), just a year before his death. He died on August 2, 1955 in Hartford, Connecticut shortly after receiving Pulitzer for poetry.

Since 1994, the American Academy of Poets has awarded the Wallace Stevens Award for „proven mastery in the art of poetry“. This is the most prestigious poetry award in the US.

„The House was Quiet and the World was Calm“ is the first publication of Wallace Stevens’ poetry in Bulgaria.

Уолъс Стивънс е роден на 2 октомври 1879 г. в Рединг, Пенсилвания. Издава първата си книга на четиридесет и четири годишна възраст – през 1923 г., следват и други книги, но получaва широко признание след публикуването на „Събрани стихотворения“ (1954), само година преди смъртта си. Умира на 2 август 1955 г. в Хартфорд, Кънектикът, малко след като получава Пулицър за поезия.

От 1994 г. ежегодно Американската академия на поетите връчва награда „Уолъс Стивънс“ за „доказано майсторство в изкуството на поезията“. Това е най-престижната награда за поезия в САЩ.

„Къщата притихнала, а светът спокоен” е първо издание на поезията на Уолъс Стивънс в България.