Свежа Дачева Филипова е завършила е университета във Велико Търново специалност български език, литература и история. От 1983 година живее с част от семейството си последователно в Истанбул и Рим, а от 1988 година се установява в град Стрьомстад, Швеция. От 1994 година е аспирантка на Института за славянски езици в Гьотеборг, а през 2001 година защитава докторска степен по етнология в Департамент История на културата в Нов български университет в София.

Занимава се с научна работа в областта на фолклористиката, етнологията, митологията и социологията. Превежда художествена литература от шведски на български /“Скандинавски приказки“, „Приказки“- Стриндберг, „Антология“ на шведската поезия – творчески колектив/. През 2006 излезе „Шведско-български, българо-шведски речник“, който претърпя няколко издания.

Автор е на осем поетични книги на български и една на шведски. Нейни стихове са включвани в шведски, български, американски и френски антологии.

Член на Съюза на шведските писатели, на Писателски център Запад, на Съюза на шведските преводачи и на Съюза на българските преводачи.