Деви Александров Симеонов е роден в Бургас на 20.05.1930 г.
Завършил е Висш инженерно-строителен институт /ВИСИ/ в София, специалност „Архитектура” през 1954 г. Има допълнителна специализация „Ландшафна архитектура” във ВИСИ през 1973 г. Заемал е различни длъжности в Проектантска организация – Бургас. Дълги години е бил началник отдел „Архитектура и благоустройство” и главен архитект на Градски народен съвет – Бургас.

През това време е извършил сам или в колектив проектирането на редица сгради и градоустройствени обекти. Негови са Застроително-регулационните планове на редица села, вилни зони, жилищни комплекси и градски пространства в Бургас и окръга. Участвал е в изработването на Общия градоустройствен план на Бургас през 1957- 61 г. и през 1972 г., на Застроително-регулационния план на централна градска част на
Бургас през 1961 г. , както и на Генералния транспортен план на града през 1972 г.

През 1975 г. арх. Деви Симеонов е главен архитект и началник отдел „Архитектура и благоустройство” на Поморие.От 1976 г. до 1986 г. работи в Инспекцията за държавен строителен контрол – Бургас.