Издателска къща „Знаци“ е създадена през 2006 г. в Бургас от Румяна Емануилиду. Изработва, издава и популяризира добра художествена литература и книги от областта на изкуството и изкуствознанието, литeратурата и литературознанието, краезнанието и други. Сред приоритетните теми са: опазване на културно-историческото наследство и природната среда.

Издава поетична книга на носителите на Голямата награда в Националния литературен конкурс „Море“.

Заедно със Сдружение „Общество за духовни изяви” издава списание „Изгрев”, което представя региона от гледна точка на духовността – паметници, архитектура, събития и личности като духовно богатство и наследство.

Защо „Знаци”?

Целият ни живот е свързан с това дали прочитаме знаците, които ни дават природата, историята, културата, литературата, поведението на хората, дали усещаме знаците по нашия път като едни значими опорни точки на познанието и дали ги следваме.

Защото знаците са това, което са оставили хората преди нас, но и това, което ще оставим ние след нас. Особено в тези дейности, които остават дълговечни – дейностите в духовната област, каквито са и книгите. От нас зависи какво ще прочетат чрез нашите мисли, вълнения, опит човешки, морал, култура, поведение. Всичко оставя знаци и това е уникално и вълнуващо.

Целият живот е едно движение, път, а знаците са продължителната семиотика на това движение.

Вашият коментар