Блог

Уолъс Стивънс вече и в България

Korica-1stevens

 

ИК „Знаци“ издава книга със стихотворения на Уолъс Стивънс. „Къщата притихнала, а светът спокоен” е уникално издание, което съдържа двадесет и две стихотворения,  подбрани от преводачката Христина Керанова. Това е първо издание на поезията на Уолъс Стивънс в България.

Книгата излиза на български и английски като правата са откупени от Doubleday, част от The Knopf Doubleday Group, подразделение на Penguin Random House, LLC.

Художник на корицата е Невена Ангелова.

Поезията на Стивънс е философия в поетичен формат. Той се интересува от това как възприемаме действителността, от  взаимодействието  на възприятията с  въображението и езика, обича да си играе с думите и дори да измисля  свои.

От 1994 г. ежегодно Американската академия на поетите връчва награда „Уолъс Стивънс“ за „доказано майсторство в изкуството на поезията“. Това е най-престижната награда за поезия в САЩ.

Уолъс Стивънс

е роден на 2 октомври 1879 г. в Рединг, Пенсилвания, в семейство на адвокат. Получава бакалавърска степен в Харвард, а през 1903 г. завършва Нюйоркското юридическо училище и практикува право в Ню Йорк от 1904 г. до 1916 г.  Впоследствие се премества в Хартфорд, Кънектикът и през по-голямата част от живота си работи като изпълнителен директор на застрахователна компания в Хартфорд. Повлиян от приятели поети и художници, започва да пише стихове.

За първи път публикува стихотворения през 1914 в чикагското списание „Поезия“. Издава първата си книга на четиридесет и четири годишна възраст – през 1923 г., следват и други книги, но получaва широко признание след публикуването на „Събрани стихотворения“ (1954), само година преди смъртта си.

Умира на 2 август 1955 г. в Хартфорд, Кънектикът, малко след като получава Пулицър за поезия.

Wallace Stevens

was born on October 2, 1879, in Reading, Pennsylvania, in a lawyer’s family. He earned a BA from Harvard, and in 1903 graduated from the New York School of Law and practiced law in New York from 1904 to 1916. Then he moved to Hartford, Connecticut and for most of his life, he worked as the executive director of an insurance company in Hartford. Under the influence of his poet and artist friends, Stevens begins to write poems.

His first poems appear in 1914 in Chicago’s „Poetry“ magazine. He published his first book at the age of forty-four – in 1923, followed by other books, but he gained wide recognition after the publication of „Collected Poems“ (1954), just a year before his death.

He died on August 2, 1955 in Hartford, Connecticut shortly after receiving Pulitzer for poetry.

Since 1994, the American Academy of Poets has awarded the Wallace Stevens Award for „proven mastery in the art of poetry“. This is the most prestigious poetry award in the US.

Stevens poetry is a philosophy in a poetic format. He is interested in how we perceive reality, in the interaction of perceptions with imagination and language, and  he likes to play with the words and even invent his own.

„The House was Quiet and the World was Calm“ is a unique edition containing twenty-two poems selected by the translator.  This is  the first publication of Wallace Stevens’ poetry in Bulgaria.

Вашият коментар