„Водните лилии на паметта“ от Хайри Хамдан

Представете си, че се задъхвате за глътка вода, а автобусът трябва да пътува още дълго време, докато ви доведе до мястото, където ще утолите жаждата си. И какво щастие е живителната течност да докосне съществото ви и вие самите се превръщате в чист планински извор. Същият ефект на радостта и щастието любителят на изящната словесност ще изпита при срещата със стихосбирката „Лилиите на паметта“ от поета Хайри Хамдан. Той изгражда свят, който...

Повече