Блог

Представят романа Хаджипетровите

Един дългогодишен исторически труд е готов и ще бъде представен на бургазлии. Проф. Иван Карайотов и Антоанета Хаджипетрова написаха родовата летопис „Хаджипетровите”. В продължение на години те проучваха исторически, държавни и лични архиви, подпомогнати от съмишленици и роднини от фамилията. Личните истории на няколко поколения Хаджипетрови са свързани с икономическото, обществено-политическо и духовно развитие на региона и страната. Затова те са поставени на един голям исторически фон.

„Родовата летопис е изключително ценен труд, който дава информация в най-разнообразен вид – факти, документи, спомени, карти, снимки, писма, историографски проучвания и др. за до два века назад и ще се ползва поне до два века напред”, каза редакторът и издател на „Хаджипетровите” Румяна Емануилиду. По думите й това издание има стойността на летописа на чешкия историк Константин Иречек от 18 век „История на българите”, написан също с подкрепата на много българи, между които и Марин Дринов – неговият труд е първата цялостна българска научна история, която се цитира и до ден днешен.

„Хаджипетровите” излиза в бургаската Издателска къща „Знаци” и ще бъде представена за първи път в Областна администрация – Бургас, залата на 2 етаж, на 3 август /четвъртък/ от 17, 30 часа.

Korica Hadjipetrovite-2

Вашият коментар