Инж. Кирил Еленчев е роден на 18. 11. 1926 г. в гр. Малко Търново. От 1940 година, докато отиде войник през 1946 година, е чираче на овчари по колибите около Малко Търново. Гимназиално образование завършва като частен ученик. През 1956 г. завършва тригодишна Висша академия за обществени науки. Два мандата е председател на Общински народен съвет в Малко Търново. От 1964-1969 г. учи във Висшия минно-геоложки институт в София, а след това заема ръководни длъжности в „Рудоуправление“ – Малко Търново. През 1972 година печели конкурс за задочна аспирантура към ВМГИ.
Инж. Кирил Еленчев е издал книгите: „Странджа. Мерията“ /2009, 2020 г./, „Пътят на усъвършенстването“ /2016 г./, „Живот сред природата“ /2018 г./, „Странджа. Малко Търново. Колибите“ /2020 г./.