billycollins-1024x533[1]Billy Collins was born on March 22, 1941, in New York City. His career has been mainly academic. He received a B.A. in 1963 and a Ph.D. from the University of California, Riverside, in 1971.  He is a Distinguished Professor of English at Lehman College of the City University of New York and has taught there for 30 years.
Collinsteaches poetry at Stonybrook Southampton College. His poems read easily as if you were listening to light jazz.  They are witty in a conversational style that appeals to readers with a sense of humor and often turn into quirky, insightful, and profound observations on daily life, reading and writing, and poetry itself.
The poet was named U.S. Poet Laureate in 2001 and held the title until 2003, and from 2004 to 2006 he serves as Poet Laureate for the State of New York. He was awarded the Mark Twain Prize for humor in poetry.
Bruce Weber in the New York Times calls him „the most popular poet in America.“

Били Колинс е роден на 22 март 1941 г. в Ню Йорк. Кариерата му е предимно академична. Получава бакалавърска степен през 1963 г. и докторска степен от Университета на Калифорния, Ривърсайд, през 1971 година. Почетен професор e по английски  в Лемън колеж към Университета на Ню Йорк, където работи в продължение на 30 години.
Преподава поезия в колежа Стoунибрук в Саутхамптън. Неговитe стихотворения се четат лесно, както се слуша лек джаз. Те са остроумни, написани в разговорен стил, а всъщност са чудати, проницателни и дълбоки наблюдения върху ежедневието, четенето и писането, върху самата поезия.
Обявен е за поет-лауреат на САЩ през 2001 г. и запазва титлата си до 2003 г., a oт 2004 до 2006 г. е лауреат на щат Ню Йорк. Носител е на наградата на името на Марк Твен за хумор в поезията.
Брус Вебер в Ню Йорк Таймс го нарича „най-популярният поет в Америка”.

“One of the differences between being a novelist and a poet is that the novelist kind of moves into your house. I mean, it takes three days or three weeks to read a novel. I think of the novelist as a houseguest. The poet is more someone who just appears. You know, a door opens, and there’s the poet! He says something about life or death, closes the door and is gone. Who was that masked man? I like that kind of sudden appearance. Not overstaying your welcome, you might say.”
From BillyCollins’ interview for Paris Review

“Една от разликите между писател и поет е, че писателят един вид се настанява в къщатати. Имам предвид, че ти трябват три дни или три седмици да прочетеш роман. Аз гледам на писателя като на гост. Поетът е по-скоро някой, който просто се появява. Нали разбираш, една врата се отваря и ето го поетът! Той казва нещо за животa или смърттa, затваря вратата и изчезва. Кой беше този маскиран мъж? Харесва ми едно такова внезапно появяване. Без да злоупотребява с гостоприемството, така да се каже.”
От интервюто на Били Колинс за Парижки Pецензии


Вашият коментар