Истина гибелна или истина спасяваща

Автор: Стана Апостолова “Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.” Фр. Ницше Зад крайното е скрито безкрайното, което само дава за себе си знак. Дълбочината на поетическото светоусещане на поетесата Ирина Войнова е потопена във вечност и безкрайност, макар и осветена от съзнанието, рационализирана спрямо метафизичното и опозната на основата на противопоставяне на субективно и обективно. В процеса на обективизация екзистенциалната истина на авторката произтича от духа, а не от света....

Повече