Кървавото преображение като национална съдба

В творчеството си и за възрастни, и за деца писателят неведнъж се е позовавал на историческа фактология, на легенди, лични спомени и съвременни конфликти, свързани с родния му край – Странджанския. Любен Петков умее да засити читателския апетит с необикновена, първична, по български екзотична атмосфера в своите романи, без да е в групата на т. нар. „селски писатели“. Достатъчен му е само въздухът на Странджа, който е примесен с морски пръски, аромат на...

Повече