Илиана Стоянова: Морето е сърцето на Бог

Илеана Стоянова не само обожествява морето. То й носи чувството за безбрежност и вечност. Вдъхновява я. Морето за нея е Животът в състояние на вечно движение. Ще сгрешат тези, които смятат, че „Море завинаги” - десетата й книга, която вече държим в ръце, съдържа просто пейзажна красива поезия. Тази книга съдържа поезията на духа, а Морето е неговият обединяваш образ. Книгата задава въпроси. Какво съм аз? Откъде идвам? Накъде отивам? Какъв е смислът...

Повече