Ръкописи на Иван Пейчев са в архива на ИК „Знаци“

Част от архива на Издателска къща "Знаци" са оригинални ръкописи на стихове на Иван Пейчев от 1961 г., придружени с писмо за дарение от актрисата Димитрина Савова. В дарението има и нейна кореспонденция с Юлия Огнянова от 1956 и други години. В едно от писмата режисьорката описва ситуацията в Бургаския театър и дебатите около постановка на Методи Андонов. Безценни, безценни документи.

Повече