Литературен доклад за издадените през 2016 година поетични книги на бургаски автори

доц. д-р Елка Димитрова: Благодаря за присъствието, за книгите и за гостоприемството. Докладът ми е дълъг, но исках да обърна внимание на всяка книжка поотделно, да отделя специфичното така, че да мога да го илюстрирам. Съвсем в началото имам уводни една-две странички, които се отнасят общо за представите ми за литературен Бургас. Ще извадя двете най-важни изречения от тях, за всеки случай, за да не тръгне зам.-кметът, без да ги е чул. Според...

Повече

Краят на една поетична трилогия: по-близо до Рая

Сълзи на огъня. На педя от Рая, Ирина Войнова Д-р Добрина Топалова „Сълзи на огъня“ е поетична антология от три части, всяка от които включва стихове от вече издадените книги на авторката („Оголен камък“, „Глинена птица“, „Степени на свобода“, „Крило и корен“, „Градината на Фохат“), както и цикли с непубликувани нови стихотворения, написани след 2010 година. Първата част на антологията „Мъртва кост“, 2010 е книга за постигнатата свобода: в центъра й стои личността и нейната...

Повече

Истина гибелна или истина спасяваща

Автор: Стана Апостолова “Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как.” Фр. Ницше Зад крайното е скрито безкрайното, което само дава за себе си знак. Дълбочината на поетическото светоусещане на поетесата Ирина Войнова е потопена във вечност и безкрайност, макар и осветена от съзнанието, рационализирана спрямо метафизичното и опозната на основата на противопоставяне на субективно и обективно. В процеса на обективизация екзистенциалната истина на авторката произтича от духа, а не от света....

Повече