„Птичка на перваза“ – джобната Библия

Тази книга има формата на разговорник и съдържанието на (джобна) Библия. Нищо смущаващо и в двата факта: Катерина живее, мисли и пише на два езика, а с всяка своя книга тя се приближава все повече до божественото („Как наказва Бог”, 2014). Около 11 тематични раздела в книгата гравитират изречения от собствената истина и тълкувания за света. Авторката ги определя като „инструкции към мен самата”. Читателят ще види в тях съвършеното постигане на синтез...

Повече